گردشگری سلامت خیلی قبل تر از قرن ۲۰ و ۲۱ در بین مردمان رواج داشته است. این پدیده را اگر بخواهیم از قاب زندگی پادشاهان بررسی کنیم کمی متفاوت تر است. به این ترتیب که در پادشاهی روم، مصر و حتی ایران برای درمان کسالت پادشاهان و اقوام درجه یک پادشاه به سراغ پزشکان حاذق دیگر کشور ها می رفته اند. صرف نظر از گردشگری سلامت از این نوع که شاید قرابتی به معنای دقیق این عبارت نداشته باشد؛
سفر به کشورهای دیگر با هدف طبیعت درمانی و بهره مندی از چشمه های آب سرد و گرم، دریاچه های نمک و تالاب ها در گذشته هم مورد توجه مردمان بوده است. درمان انواع بیماری های پوستی، بیماری های داخلی، بیماری های استخوانی و روماتیسم از مهم ترین انگیزه چنین سفرهایی بوده است. یونان، ایران و مصر در زمره تمدن هایی هستند که نوعا پایه گذار توریسم درمانی و طبیعت درمانی در قلب تاریخ بوده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.