گردشگری چیست؟

گردشگری یا توریسم در واقع به مسافرتی گفته می شود که فرد از محل کار و زندگی خود دور می شود و در محلی دیگر برای تفریح، کسب و کار و …اقامت می کند. گردشگر نیز فردی است که فعالیت های گردشگری را انجام می دهد. به عبارتی دیگر به مجموعه فرآیندهایی که صورت می گیرد که شخص گردشگر چند روزی از محل زندگی خود دور باشد و به مسافرت برود گردشگری می گویند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.